O nama

Naša misija je da sa klijentima uspostavimo dugoročnu saradnju i na tim osnovama gradimo poslovne odnose, te da tako budemo u prilici da damo korisne savjete tokom čitave poslovne godine.

Naša strategija obuhvata pružanje vrhunskih usluga iz oblasti revizije finansijskih izvještaja, revizije konsolidovanih finansijskih izvještaja, usluga računovodstva te finansijsko i porezno savjetovanje klijentima koji posluju u raznovrsnim sektorima.

Imamo bogato iskustvo u struci u različitim djelatnostima kao što su proizvodnja, trgovinska i uslužna preduzeća, javna preduzeća, poslovne banke, organizacije za osiguranje i nevladine organizacije.

ETIC d.o.o. je član Revizorske komore FBIH te Saveza računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBIH. Ispunjavamo sve zakonskom regulativom propisane uslove za obavljanje revizije finansijskih izvještaja na području Bosne i Hercegovine te imamo kapacitete, kvalitet, potrebna znanja i sposobnost da ista primijenimo u dogovorenim angažmanima sa klijentima bilo koje veličine (mala, srednja ili velika društva).


Zaposlenici

Naši zaposlenici posjeduju višegodišnje iskustvo u vodećim internacionalnim kućama iz oblasti finansijske revizije i savjetovanja. Svi zaposlenici redovno pohađaju seminare i obavezne dodatne edukacije iz struke, te druge obuke iz struke koje se organizuju interno.


Metodologija rada

Naš pristup zasnovan je na Međunarodnim standardima revizije koji daju okvir za obavljanje nezavisne revizije i omogućuju revizoru da na osnovu obavljenog posla izda svoje mišljenje o finansijskim izvještajima, a u skladu sa zahtjevima regulatora i metodologijom obavljanja revizije u Društvu ETIC d.o.o. Zenica.


Naknada

Iznos naknade za reviziju i druge usluge predstavlja rezultat naše procjene utroška vremena koje će biti potrebno da se posao uradi, kao i nivoa revizorskog rizika povezanog sa samom vrstom angažovanja. Na Vaše traženje, vrlo rado ćemo dati informativnu ponudu za obavljanje revizije finansijskih izvještaja ili konsultantskih usluga za Vašu kompaniju ili organizaciju.